dominova.jpg

PROJEKT

DOMINOVA

BrightSide_MTD Nova.jpg

NAŠI

PROJEKTI

Osnovne djelatnosti su nam stanogradnja te distribucija građevinskog materijala na cijelo područje RH i šire. 

Profesionalnost i kreativnost našeg tima kao i suradnja sa strukom temelj su i ideja našeg uspjeha. Svoju stručnost prezentirali smo kroz stanogradnju kako u vlastitom tako i u kooperantskom aranžmanu.

Cilj nam je kupcu za uloženu vrijednost osigurati najbolju kvalitetu, te na taj način graditi svoju reputaciju. 

2022.

DOMINOVA

Stambena zgrada u Novom Zagrebu

dominova.jpg
Bright Side Villa Axel front - 3d visual

2022.

BRIGHT SIDE

Dvije ville s bazenima u blizini Rogoznice.

2019.

VIA RUPE

Stambena zgrada u Primoštenu

rupe.png
villa-domino-102.jpg

2016.

DOMINO

Villa s bazenom u Primoštenu

2015.

NOVA

Renovacija kuće u Zagrebu

nova-43.jpg
1a.jpg

2006.

MRKŠINA

Stambena zgrada u Zagrebu